ข่าวประชาสัมพันธ์ Page วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี

            การรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.,ปวส. (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2567 

               ประกาศ รายชื่อนักเรียน เข้าเรียนต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2567

                 การรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.,ปวส. ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง เรือง...................

    ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งตำแหน่งแม่บ้าน

                  ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน

                   รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน (รอบ 2)

                   ประกาศผลการคัดเลือกการสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

                   ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

                  รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ