ข่าวประชาสัมพันธ์ Page วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี

 

 

 

 

 

 

 

           รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  เข้าศึกษาต่อ  ระดับ ปวช.,ปวส. (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2567 

                        การรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.,ปวส. (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2567 

               ประกาศ รายชื่อนักเรียน เข้าเรียนต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2567

                 การรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.,ปวส. ประจำปีการศึกษา 2567

    ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงฝึกงานปฏิบัติการ 4 ชั้น

                  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงฝึกงานปฏิบัติการ 4 ชั้น

                   การเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2567

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (สอบสัมภาษณ์) เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 

                 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 

                 ประกาศผลการคัดเลือกลูกชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

                 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

                 ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

                  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) กลุ่มงาน บริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

                   ประกาศผลคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก

                   ประกาศผลคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ

                   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ

                   ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ

                   ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก

                   ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งตำแหน่งแม่บ้าน

                   ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน

                   รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน (รอบ 2)

                   ประกาศผลการคัดเลือกการสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

                   ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

                   รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ