ยุทธศาสตร์วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี

ปรัชญา : ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  พัฒนาวิชาชีพ
วิสัยทัศน์ : ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา แบบมีส่วนร่วมสู่คุณภาพและมาตรฐานสากลโดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อัตลักษณ์ : มีวินัย  ซื่อสัตย์ จิตอาสา

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

กิจกรรมวันครู 2563

วันพฤหัสบดีที่ 16 มก...
Read More
1 2 3 9

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

[08-10-62] ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิทยาการและห้องสมุด

[08-10-62] ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ตำแหน่งครูจ้างสอน

[23-09-62] ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรีเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน

[23-09-62] ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรีเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานวิทยาการและห้องสมุด

[17-06-62] Announcement of Promkiri Industrial Community Education College. To recruit a person to temporary position English teacher.(foreigner)

[17-06-62] ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรีเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูสอนภาษาอังกฤษ(ชาวต่างชาติ)

[27-05-62] ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรีเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูสอนภาษาอังกฤษ(ชาวต่างชาติ)

[09-04-62]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ในโรงอาหารวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี ประจำปีการศึกษา 2562

[01-04-62]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ประจำปีการศึกษา 2562

[01-04-62]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ประจำปีการศึกษา 2562

[25-03-2562] ]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง เผยแพร่กำหนดร่างขอบเขตของงาน โครงการจัดหาผู้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ประจำปีการศึกษา 2562

📝 [14-12-61]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.)โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก(โควต้า)ประจำปีการศึกษา 2562

📝[15-11-61] ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก(โควต้า)ประจำปีการศึกษา 2562

📝[15-11-61] ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง การรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก(โควต้า)ประจำปีการศึกษา 2562

📝[19-10-61] รายการหนังสือ Byงานวิทยบริการและห้องสมุด คลิกเพื่อดาวโห[5-10-61] ประกาศ เรื่องการประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คลิกเพื่ออ่าน

📢 [22-11-61]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาอ่านต่อ

📢[5-10-61] ประกาศ เรื่องการประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คลิกเพื่ออ่าน

📢 [25-09-61] ขอเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่และงานดูแล บำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมและต้นไม้ บริเวณพระตำหนัก คลิกเพื่ออ่านต่อ

📢 25-09-61 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่และ บำรุงรักษาสนามหญ้าพระตำหนักเมืองนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คลิกเพื่ออ่านต่อ

📢 24-09-61ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2561(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

📢 19-09-61ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2652(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

Content

บริการการศึกษา

  • ✏แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  • ✏แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
  • ✏แผนกวิชาช่างยนต์
  • ✏แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • ✏แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  • ✏แผนกวิชาการบัญชี
  • ✏แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
  • ✏แผนกวิชาการตลาด
  • ✏แผนกวิชาการโรงแรม

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาลัย

เอกสารเผยแพร่วิทยาลัย

บริการครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา

ติดต่อวิทยาลัย

เลขที่ 65/1 หมู่ 7 ต.ทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 80320

Call us

TEL 075-750577
FAX 075-750580

Contact us

www.promic.ac.th
promic6517@gmail.com