📚แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปี 2565-2569

วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี

(คลิกเพื่อดาวโหลดเอกสาร)

 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี

(คลิกเพื่อดาวโหลดเอกสาร)