บริการการศึกษา

  • ✏แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  • ✏แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
  • ✏แผนกวิชาช่างยนต์
  • ✏แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • ✏แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  • ✏แผนกวิชาการบัญชี
  • ✏แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
  • ✏แผนกวิชาการโรงแรม

ยุทธศาสตร์วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี

ปรัชญา    : ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  พัฒนาวิชาชีพ
วิสัยทัศน์  : ผู้สำเร็จการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ มีคุณธรรม คุณภาพ  ความเป็นมืออาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ และสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา
อัตลักษณ์ : มีวินัย  ซื่อสัตย์ จิตอาสา 
ผอ.เสาร์ห้า

นายเสาร์ห้า ภู่ลา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี

รวมภาพกิจกรรมวิทยาลัย

ข่าวกิจกรรม

วันปิยมหาราช

ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวันปิยมหาราช วางพวงมาลาถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ณ ศาลาประชาคมอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
Read More
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมวิทยาลัย

ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาประชาคมอำเภอพรหมครี จังหวัดนครศรีธรรมราช
Read More
ข่าวกิจกรรม

ยินดีต้อนรับ

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา
Read More
ข่าวกิจกรรม
 วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี โดย
Read More
1 16 17 18

ข่าวรับสมัครงาน

[23-12-65] ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

[15-12-65]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

[25-10-65]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)

[17-12-64]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (แผนกสามัญสัมพันธ์)

[15-12-64]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งครูพิเศษสอน

[29-11-64]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง รับสมัคร-ครูพิเศษสอน-แผนกวิชาสามัญ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

 [14-12-65] ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2566

[22-09-65]กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2565

[22-09-65]การรับสมัครนักเรียนนักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก(โควตา)

[10-05-65]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประมูลเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโครงการโรงอาหารและร้านค้าสะอาด รสชาติดี ถูกอนามัย ประจำปีการศึกษา 2565

[03-05-65] ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอราคาจำหน่ายอาหารในโรงอาหารวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี ประจำปีการศึกษา 2565

เอกสารเผยแพร่วิทยาลัย

บริการครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา

ติดต่อวิทยาลัย

เลขที่ 65/1 หมู่ 7 ต.ทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 80320

Call us

TEL 075-750577
FAX 075-750580

Contact us

www.promic.ac.th
promic6517@gmail.com