ยินดีต้อนรับ

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี ยินดีต้อนรับ นายวินัยหมื่นรัก และนายคมสัน วงศ์คชเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี