ข่าวกิจกรรม

วันปิยมหาราช

ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวันปิยมหาราช วางพวงมาลาถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ณ ศาลาประชาคมอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมวิทยาลัย

ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ณ ศาลาประชาคมอำเภอพรหมครี จังหวัดนครศรีธรรมราช

 วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี โดย