บริการการศึกษา

  • ✏แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  • ✏แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
  • ✏แผนกวิชาช่างยนต์
  • ✏แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • ✏แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  • ✏แผนกวิชาการบัญชี
  • ✏แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
  • ✏แผนกวิชาการตลาด
  • ✏แผนกวิชาการโรงแรม

ยุทธศาสตร์วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี

ปรัชญา    : ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  พัฒนาวิชาชีพ
วิสัยทัศน์  : ผลิตและพัฒนากำลังคนด้าน อาชีวศึกษา แบบมีส่วนร่วมสู่คุณภาพ
                    และมาตรฐานสากลโดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง
อัตลักษณ์ : มีวินัย  ซื่อสัตย์ จิตอาสา 
นายอภิชาติ พิกุลทอง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี

รวมภาพกิจกรรมวิทยาลัย

กิจกรรมวันครู 2563

วันพฤหัสบดีที่ 16 มก...
Read More
1 2 3 9

ข่าวรับสมัครงาน

[14-02-63] ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

[17-01-63]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

[20-12-62]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย

[18-12-62]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย

[12-12-62]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (ภาษาอังกฤษ)

[11-12-62]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งครูพิเศษสอน(ภาษาอังกฤษ)

[03-12-62]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (ภาษาอังกฤษ)

[03-12-62]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย

[05-11-62]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรีเรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย

[18-10-62] ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรีเรื่องรับสมัครสอบพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย

[16-10-62] ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิทยาการและห้องสมุด

[16-10-62] ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

[08-10-62] ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิทยาการและห้องสมุด

[08-10-62] ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ตำแหน่งครูจ้างสอน

[23-09-62] ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรีเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน

[23-09-62] ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรีเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานวิทยาการและห้องสมุด

[17-06-62] Announcement of Promkiri Industrial Community Education College. To recruit a person to temporary position English teacher.(foreigner)

[17-06-62] ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรีเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูสอนภาษาอังกฤษ(ชาวต่างชาติ)

[27-05-62] ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรีเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูสอนภาษาอังกฤษ(ชาวต่างชาติ)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

📢[29-01-63]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

 [22-11-61]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาอ่านต่อ

[5-10-61] ประกาศ เรื่องการประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คลิกเพื่ออ่าน

 [25-09-61] ขอเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่และงานดูแล บำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมและต้นไม้ บริเวณพระตำหนัก คลิกเพื่ออ่านต่อ

 25-09-61 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่และ บำรุงรักษาสนามหญ้าพระตำหนักเมืองนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คลิกเพื่ออ่านต่อ

 24-09-61ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2561(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

 19-09-61ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2652(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

ข่าวประชาสัมพันธ์

[13-01-63] ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้น ปวส.ปีการศึกษา2563

[13-01-63]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้น ปวช.ปีการศึกษา2563

[15-11-62]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ปรเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2563

[15-11-62]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส) ปรเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2563

[09-04-62]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ในโรงอาหารวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี ประจำปีการศึกษา 2562

[01-04-62]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ประจำปีการศึกษา 2562

[01-04-62]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ประจำปีการศึกษา 2562

[25-03-2562] ]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง เผยแพร่กำหนดร่างขอบเขตของงาน โครงการจัดหาผู้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ประจำปีการศึกษา 2562

📝 [14-12-61]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.)โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก(โควต้า)ประจำปีการศึกษา 2562

เอกสารเผยแพร่วิทยาลัย

บริการครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา

ติดต่อวิทยาลัย

เลขที่ 65/1 หมู่ 7 ต.ทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 80320

Call us

TEL 075-750577
FAX 075-750580

Contact us

www.promic.ac.th
promic6517@gmail.com