Slider

ยุทธศาสตร์วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี

ปรัชญา : ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  พัฒนาวิชา
วิสัยทัศน์ : ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา แบบมีส่วนร่วมสู่คุณภาพและมาตรฐานสากลโดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อัตลักษณ์ : มีวินัย  ซื่อสัตย์ จิตอาสา

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

กิจกรรมวิทยาลัย

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะพื้นฐาน คัดเลือกระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ กิจกรรมการประกวดมารยาทไทยและกิจกรรมการประกวดการเล่านิทานพื้นบ้าน ณ ห้องประชุม 100 ปี วิทยาลัยเทคนิค

 

 

กิจกรรมวิทยาลัย

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี โดยนายอภิชาติ พิกุลทอง ผู้อำนวยการ ประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 โดยมีรองผู้อำนวยการ หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประดู่เหลือง วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี

 

 

กิจกรรมวิทยาลัย

คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลับการอาชีพพรหมคีรี ยินดีตอนรับคณะกรรมการการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และการประเมินสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
ณ วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี

กิจกรรมวิทยาลัย

ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวันปิยมหาราช วางพวงมาลาถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ณ ศาลาประชาคมอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

วางพวงมาลาถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อน้อมรำลึก

อ่านต่อ

กิจกรรมวิทยาลัย

ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ณ ศาลาประชาคมอำเภอพรหมครี จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

[19-11-61]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบสอน ตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษ(ชาวต่างชาติ)อ่านต่อ

 [19-11-2018]Announcement of Promkiri Industrial and Community Education College Subject matter; the name list the people who will have job interview and Demonstration Teaching Position English teacher (foreigner)

📝30-10-61ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูสอนภาษาอังกฤษ

📝25-10-61ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน(คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)

📝24-10-61ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง แม่บ้าน(คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

📝3-10-61ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรีเรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน(คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)

📢 [22-11-61]ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาอ่านต่อ

📢[5-10-61] ประกาศ เรื่องการประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คลิกเพื่ออ่าน

📢 [25-09-61] ขอเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่และงานดูแล บำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมและต้นไม้ บริเวณพระตำหนัก คลิกเพื่ออ่านต่อ

📢 25-09-61 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่และ บำรุงรักษาสนามหญ้าพระตำหนักเมืองนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คลิกเพื่ออ่านต่อ

📢 24-09-61ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2561(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

📢 19-09-61ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2652(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

Content

บริการการศึกษา

  • ✏แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  • ✏แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
  • ✏แผนกวิชาช่างยนต์
  • ✏แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • ✏แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  • ✏แผนกวิชาการบัญชี
  • ✏แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
  • ✏แผนกวิชาการตลาด
  • ✏แผนกวิชาการโรงแรม

เอกสารเผยแพร่วิทยาลัย

บริการครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา

ติดต่อวิทยาลัย

เลขที่ 65/1 หมู่ 7 ต.ทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 80320

Call us

TEL 075-750577
FAX 075-750580

Contact us

www.promic.ac.th
promic6517@gmail.com