วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี นครศรีธรรมราช
Slides, A Slideshow Plugin for jQuery
Slide 2

ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

Slide 3

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา แบบมีส่วนร่วม สู่คุณภาพและมาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Slide 3

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา แบบมีส่วนร่วม สู่คุณภาพและมาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


กิจกรรม
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี

ภาพกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2559 ณ วัดคลองเมียด ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช...
[ อ่านต่อ... ]

ภาพกิจกรรมทำบุญครบรอบ 21 ปีวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
กิจกรรมทำบุญครบรอบ 21 ปีวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี และการประชุมผู้ปกครองนักเรียน และนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี...
[ อ่านต่อ... ]

ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศ เข้าค่ายพัฒนาจิต ประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมปฐมนิเทศ เข้าค่ายพัฒนาจิต ปรับพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรมรับน้อง นักเรียน และนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี...
[ อ่านต่อ... ]

ศึกษาดูงาน และประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษ
ศึกษาดูงาน และประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา...
[ อ่านต่อ... ]

รางวัลเชิดชูเกียรติ สถานศึกษาสีขาว
รางวัลเชิดชูเกียรติ สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข...
[ อ่านต่อ... ]

กิจกรรมเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center
เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center...
[ อ่านต่อ... ]

เธอเข้าใจ ฉันเข้าใจ เราปลอดภัยห่างไกลเอดส์
ชมรมก้าวย่างอย่างเข้าใจจัดโครงการ เธอเข้าใจ ฉันเข้าใจ เราปลอดภัยห่างไกลเอดส์ เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี...
[ อ่านต่อ... ]

ภาพกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ภาพกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ อศจ.นครศรีธรรมราชประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การแข่งขันทักษะแอนิเมชั่น (ภาพเคลื่อนไหว) เมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช...
[ อ่านต่อ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี

โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน
อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์...
[ อ่านต่อ... ]

โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะวิชาชีพ ร่วมกับสถานประก
โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะวิชาชีพ ร่วมกับสถานประกอบการ...
[ อ่านต่อ... ]

จุลสาร ประดู่เหลือง ประจำเดือน มีนาคม 2559
จุลสาร ประดู่เหลือง ประจำเดือน มีนาคม 2559...
[ อ่านต่อ... ]

กระทรวงศึกษาฯ เปิดโครงการ อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2559
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2559 และศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ช่วยภัยแล้ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559...
[ อ่านต่อ... ]

ข่าวสำหรับอาจารย์
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี

ข่าวสำหรับนักเรียน
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี

กำหนดการลงทะเบียนเรียนระดับชั้น ปวช.2 ปวช.3 และระดับชั้น ปวส
รายละเอียดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559...
[ อ่านต่อ... ]

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์ชุดห้องทฤษฎีประจำปีงบประมาณ 2559 ...อ่านต่อ...
เวลาโพส 14/04/2016 : 12:46:29


วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี


 
คลิปวิดีโอ
โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ
โครงการหล่อเทียนหลอมใจ
แบนเนอร์
กระทรวงศึกษาธิการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

ลิงค์แนะนำ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข่าวนครศรีธรรมราช
มอร์ดีไซน์ - ทำเว็บไซต์
เทศบาลพรหมโลก

Untitled Document
   

วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
65/1 หมู่ที่ 7 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี   จ.นครศรีธรรมราช 80320 ตู้ ปณ10  Tel. 075-750577,075-750578  Fax  075-750580
www.promic.ac.th  Copyright ? 2010 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  และแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Site by More Design